Contact Us Home >> Contact Us

Shenzhen D&H Technology Co.,Ltd


Head Office: Suite 33A No. 2 XianDaiCheng HuaTing Chuang Ye Road, Nan Shan District Shenzhen, 

                      Guangdong 518054 People's Republic of China


Tel: +86 755 26485736 / 26488636


Fax: +86 755 86381511


Email: info@dh-pretech.com


Website: http://www.dh-pretech.com/